Sutra je Sveti Jovan

0
0

Sveti Jovan je rođen nedaleko od Jerusalima. Njegov otac Zaharija je bio prvosveštenik, a majku mu se zvala Jelisaveta.

Rođenje Jovana, kao i njegov život i smrt su ispunjeni divnim čudima Božijim. Dok je Zaharija služio u hramu javi mu se Anđeo Gospodnji i reče da će njegova žena iako stara zatrudneti i roditi sina i da ce sinu biti ime Jovan, kroz koga će se mnoga srca obratiti Gospodu. Zaharija je bio zbunjen te nije poverovao Arhangelovoj vesti zbog čega je ostao nem do rođenja Jovanova.

Sveti Jovan je najveći od Proroka, on je došao pre Hrista da narod pripremi za dolazak obećanog Spasitelja, Hrista. Za njega je sam Gospod rekao da je on, Jovan najveci rođen od žene.

Ovaj veliki propovednik i prorok provede svoju mladost u pustinji. Za njega je na nekoliko vekova pre pisao prorok Isaija i nazvao ga Glasom Vapijućega u pustinji. Jovan je taj koji je došao iz pustinje i počeo da poziva narod na pokajanje da priprema put Gospodu i da poravna staze Njegove. Propovedajući narodu potrebu pokajanja on ih je krštavao vodom u reci Jordanu. Mnogi su pomislili da je Jovan taj Obećani Spasitelj koji treba da dođe, a Jovan se branio govoreći: “Za mnom ide Onaj koji je daleko od mene, Njemu ja nisam dostojan da odrešim ramena na obuci Njegovoj. Ja vas krštavam vodom , a On ce vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Bez straha Jovan kritikovaše ne samo narod nego i starešine narodne zbog mnoštva grehova njihovih. No ne samo da je kritikovao, on ih je pozivao da se pokaju i poučavao šta treba da čine da bi se spasli.

Njegova velika moralna čistota i ljubav prema Istini i Pravdi na kraju ga je odvela u smrt. Javno je kritikovao cara Iroda zbog toga sto je uzeo za ženu Irodijadu, koja je bila žena njegovog brata. Zbog toga ga je Irod stavio u tamnicu i uskoro pogubio odsekavši mu glavu. Uspomenu na Jovanovu mučenicku smrt Crkva proslavlja 11. septembra, Usekovanje Glave Sv. Jovana.

Evanđelist Matej opisujuci nacin Jovanovog života naziva ga ne samo prorokom nego i više od proroka, naziva ga “Anđelom” u telu. Anđelom ga Crkva u pesmama naziva, a ikonografi ga slikaju sa krilima. Kao takav on je bio jedini koji je mogao da pripremi put Gospodu i da ga Krsti na reci Jordanu.

Ovaj ugodnik Božiji je veliki u celom hrišćanskom svetu, a naročito kod Pravoslavnih. Sv. Jovan koji proslavljamo 20. januara odmah posle Bogojavljenja je ustanovljen od ranih dana hrišćanstva, jer je Jovanova ličnost kao krstitelja tesno povezana sa javljanjem Gospoda u svetu, sa Bogojavljenjem.