JKP 6 oktobar: Reprogram plaćanja ili isključenje!

1
9

Javno komunalno preduzeće “6 oktobar” kojem potrošači duguju oko 130 miliona dinara, ponudilo je reprogram plaćanja dugovanja i do 12 mesečnih rata uz 10 odsto učešća od sume koja se potražuje.

Dužnici ovom preduzeću mogu ponuditi i drugačije, ali prihvatljive uslove. Fizička lica duguju oko 80, a pravna blizu 50 miliona dinara. Slede opomene i pravnim subjektima koji će menicama preduzeća garantovati isplatu. U suprotnom i oni će biti lišeni usluga, rekao je Karać i ponovio da ponuda za reprogram važi još desetak dana i da će, ukoliko postoji dobra volja imati razumevanje da se dođe do optimalnog rešenja.

Izvor: radiokikinda