Povećan broj krivičnih dela

0
10

Stanje bezbednosti na području Policijske uprave Kikinda za 2013. godinu ocenjeno je kao vrlo dobro, rečeno je na konferenciji za novinare. Ovom prilikom  Dragan Jović, načelnik Policijske uprave, istakao je da je godina bila izuzetno teška, ali da je, i pored prisutnog problema slabe popunjenosti ljudstvom, uspešno okončana.

– Sva najteža krivična dela su rasvetljena. Ono što je karakterisalo prošlu godinu jeste, da je zbog izmena Krivičnog zakonika, broj krivičnih dela povećan. Razlog je što je cenzus za krivično delo krađe, sa 15, smanjen na 5 hiljada dinara. Radili smo veoma intenzivno i na suzbijanju narkomanije, a u tim akcijama zaplenjeno je oko 350 kilograma opojnih droga. Na kraju godine aktivno smo učestvovali u akcijama „Grom” i „Grom 1”, a tom prilikom je izvršen pretres 59 kuća i stanova. Zadržano je 5 lica, a protiv 14 su podnete krivične prijave. Tom prilikom je zaplenjeno oko 2,5 kilograma opojne droge, a pronađena je i jedna laboratorija za  veštački uzgoj marihuane.

U drugom delu godine intenzivne su bile i akcije na suzbijanju korupcije. U tom segmentu, službenici Policijske uprave Kikinda, postigli su zavidne rezultate. Ovi rezultati postignuti su, pre svega, zbog izuzetno kvalitetnog rada zaposlenih, ističe Dragan Pejčić, načelnik odeljenja kriminalističke policije, i dodaje:

-U okviru akcije „Korupcija”, podneta je ukupno 31 krivična prijava protiv 30 lica za ukupno 81 krivično delo. Primanje mita je izuzetno prisutno sa čak 28 krivičnih dela, a među počiniocima su 3 zdravstvena radnika, jedan radnik inspekcijskih organa, jedan direktor javnog preduzeća, 17 odgovornih lica u društvenim i privatnim preduzećima i 7 lica ostalih zanimanja. Neophodno je napomenuti da je ova oblast prioritet u radu i za 2014. godinu, a u prilog tome je i činjenica da smo početkom ove godine već postigli određene rezultate i to upravo u Kikindi.

Što se tiče narušavanja javnog reda i mira, u prošloj godini zabeležen je znatno manji broj prijava, ali je poražavajuća činjenica da je kod krivičnih dela opšteg kriminaliteta, primećen porast. Karakteristično je i to, da je broj dece izvršilaca  krivičnih dela povećan za 125 posto. Policijska uprava u Kikindi nastaviće sa radom na prevenciji svih krivičnih dela, i u ovoj godini, ali je neophodno da se u taj rad uključe i svi ostali, pre svega roditelji i škole. Pored ovoga, neophodno je što pre obezbediti sredstva za video nadzor od kojeg bi svi imali višestruku korist, napominju iz Policijske uprave.