Zahteve za povraćaj imovine koja je oduzeta posle Drugog svetskog rata stari vlasnici moraju podneti Agenciji za restituciju do 1. marta.

Na osnovu podataka kada je imovina evidentirana, očekivalo se čak oko 150 hiljada zahteva. Međutim, do kraja prošle godine Agenciji je prosleđeno 28 hiljada zahteva, a do kraja roka pretpostavka je da će biti ukupno 32 hiljade zahteva na celoj teritoriji Srbije. Problema u obezbeđivanju dokumentacije, kao i u brzini i načinu rešavanja predmeta je mnogo.

Kikindski Arhiv imao je u prošloj godini oko 500 zahteva, sa preko hiljadu predmeta, a što se dokumetacije tiče uspešno su okončana 423 zahteva. Većina zainteresovanih i ne poseduje neophodnu dokumentaciju.

„Samim tim su prinuđeni da se obraćaju istorijskim arhivima i ostalim institucijamja za koje se pretpostavlja da imaju dokumentaciju o oduzimanju imovine”, rekla je advokatica Milica Kulidžan.

„Gotovo svakodnevno dolaze stranke sa zahtevima za restituciju, povraćaj imovine i rehabilitaciju. Gledamo da, naravno svima izađemo u susret. Čak ¾ traženih podataka mi imamo, a većina zahteva za restituciji odnosi se na zemljište”, rekao je Milan Srdić, direktor Istorijskog arhiva u Kikindi.

Zakon je trebao da ispravi višedecenijsku nepravdu, uz očekivanja da će restitucija biti vršena u naturi, kad god je i gde god je to moguće. Međutim, u velikom broju slučajeva to neće biti tako. Supstitucija, odnosno zamena oduzete imovine adekatnom, nije zakonom predviđena:

„Nije cilj da se ispravljanjem jedne napravi druga nepravda, i tu se mora naći neka prava mera. Po meni bi supstitucija, odnosno zamena, davanje adekavtne imovine za oduzetu možda mogla du bude rešenje za taj problem”, dodala je Milica Kulidžan.

Kada je nemoguće vratiti imovinma u naturi, predviđena je isplata u novcu, i to isplatom 10 odsto vrednosti kao akontacija po preavosnažnosti rešenja. Preostali deo bi se isplaćivao u obveznicama, sa rokom dospeća od 15 godina. Takođe, Agencija za restituciju trebalo bi da donese prvostepeno rešenja u roku od 6 meseci do godinu dana. Od 28 hiljada predmeta, svega osam hiljada je prvostepeno rešeno. Uz nadu da će svojevremena nepravda bar delimično biti ispravljena:

„Ja se iskreno nadam da će tako biti, jer znam koliko su ljudi razočarani i znam iz ličnog iskustva šta znači živeti sa tom nepravdom i radovati se mogućnosti koju je država pružila da se, bar na neki način, ta nepravda ispravi”, naglasila je ona.

Nadležne institucije u Srbiji imaće veliki posao rešavanja zahteva na osnovu Zakona o restituciji. Nakon domaćih instanci, pravo na povraćaj imovine stari vlasnici i naslednici potražiće, najverovatnije i u Strazburu.

Izvor i fotografija: RTV

PODELI
Prethodni tekstZabelela se Kikinda
Sledeći tekstPiramide otpada