Nedostaju lekari i vozila

0
100

Od novembra, kada je imenovana na funkciju v.d. direktora Doma zdravlja u Kikindi, dr Biljana Marković suočava se sa mnogobrojnim problemima, a najviše zabrinjavaju dugovanja ove zdravstvene ustanove.

– Zatekla sam dug od 22 miliona dinara za sanitetski materijal, lekove, energente, te dug prema Opštoj bolnici i druge. Dugove polako vraćamo, ali sve ide teško – kaže dr Biljana Marković.

– U budžetu Opštine za Dom zdravlja predviđena su sredstva, ali situacija nije dobra. Domu zdravlja nedostaju lekari opšte prakse, ginekolozi i stomatolozi.

– Usled zabrane zapošljavanja nismo u mogućnosti da primimo lekare bez dozvole Ministarstva – napominje naša sagovornica – Po jedna doktorka stomatologije i pedijatrije otišle su u penziju u decembru, a mi nismo u mogućnosti da ih zamenimo adekvatnim lekarima nego smo slali mnogobrojne zahteve komisiji Ministarstva zdravlja koja razmatra kadrovske probleme, da nam dozvoli da primimo nekoga bar na određeno vreme ili zamenu. Nadam se da će i kadrovski plan koji bi uskoro trebalo da stigne iz Ministarstva biti u skladu sa našim potrebama.

U Službi za Hitnu medicinsku pomoć najveći problem je nedostatak vozila. Ministarstvo zdravlja uputilo je ovu ustanovu da vozilo traži od lokalne samouprave, ali ni ona sada nije u mogućnosti da kupi bar jedan sanitet. U Hitnoj službi su samo dva ispravna vozila i jedno vozilo za transport, što je premalo za 60 hiljada stanovnika ove opštine. Preostaje da se ovaj problem rešava donacijom, napominje dr Marković.

Doma zdravlja ima 17 objekta u gradu i svih devet sela u opštini. Poslat je zahtev Javnom preduzeću „Direkcija za izgradnju grada” u kojem je navedeno koji radovi su urgentni uz molbu da stručna lica na terenu utvrde koji su prioritetni radovi i koji su mogući.