Dvoje beskućnika u prihvatilištu

0
5

Prava zima i niske temperature period su kada je više posla i u sferi socijalne zaštite. Pri kikindskom Gerontološkom centru, u okviru starog objekta Doma za stare, od pre četiri godine funkcioniše prihvatilište. Za najugroženije socijalne kategorije, beskućnike, to privremeno rešenje često je spas, ali je to prostor predviđen za samo šest osoba. Za sada, zbrinuta su samo dva lica.

Za razliku od prošlih godina, kada je tokom zimskog perioda i preko 60 lica zbrinuto, skromni kapaciteti prihvatilišta trenutno su dovoljni. Ono što je u čitavom postupku zbrinjavanja i obezbeđivanja zdravstvene zaštite jedan od najvećih problema je činjenica da ta lica neposeduju osnovnu dokumentaciju.

„Trenutno u prihvatilištu, po našem uputu, imamo dva lica koja su beskućnici. Jedno lice je i zdravstveno ugroženo i ima veliki problem sa nedostatkom neophodne lične dokumentacije”, rekla je Aleksandra Čolić Vlajnić iz Centra za socijalni rad.

„Mahom su to ljudi koji su smešteni u prihvatilištu bez dokumenata, bez lične karte, zdravstvene knjižice, što posebno otežava njihov položaj”, dodao je Boris Popović, direktor starog objekta Doma za stare u Kikindi.

Centar za socijalni rad reaguje u skladu sa svojim ovlašćenjima, bilo po prijavi samih lica kojima je potreban smeštaj, ali se izlazi na teren i po prijavama samih građana i institucija. Nažalost, loša ekonomska situacija i borba za egzistenciju čine da sve manje primećujemo – tuđe probleme. Umemo li da budemo solidarni i humani?

„Nažalost, toga je sve manje, ali mnogi slučajevi kod nas u prihvatilištu su bili inicijativa građana, koji su videli da je toj osobi potrebna pomoć. Oni su alarmirali ili Hitnu službu, ili Centar za sociojalni rad”, naglasio je Boris Popović, dok je Aleksandra Čolić Vlajnić dodala da ima ljudi koji reaguju humano, ali ima i onih ljudi koji reaguju, interesno.

U slučaju da je potrebno hitno intervenisati, a da to prevazilazi kapacitete samog prihvatilišta, sva raspoloživa mesta Doma za stare biće iskorišćena za zbinjavanje najugroženijih lica.

Ipak, postoji realna potreba da Severnobanatski region dobije poseban objekat prihvatilišta, kao posebnu ustanovu socijalne zaštite za najugroženije kategorije stanovništva šest opština okruga.

Izvor: RTV