Noćašnji vandalizam u Kikindi uspeo je da fotografiše jedan prolaznik i tu fotografiju nam pošalje. Mi se pitamo koji je razlog za uništavanje našeg grada?