Sadnja šimšira u parku „Blandaš”

0
2

Opština Kikinda je putem konkursa finansirala revitalizaciju bordura šimšira u parku “Blandaš”. Radovi su obavljeni stručno i u roku, uz prisustvo nadzornog organa JP „Direkcije za izgradnju grada” i inspektora za zaštitu životne sredine.

Početkom decembra 2013. godine izvršena je sadnja 50 sadnica. Pomenuti radovi predstavljali su prvu etapu revitalizacije bordura šimšira, rekla je Dijana Jež, inženjer za gazdovanje šumama i hortikulturu.

– Park “Blandaš” potiče iz 19.veka i tradicija očuvanja parka podrazumeva redovno kontrolisanje, rezanje i sadnju biljaka. JP”Direkcija za izgradnju grada” je izvršila sadnju više od 120 sadnica šimšira krajem decembra i januara poštujući klimatske prilike. Sadnja je izvedena u dve etape,vrednost radova je 70.000 dinara.

Krajem decembra 2013. godine izvršena je druga etapa radova. Na taj način sprovedeno je Rešenje o uslovima zaštite prirode od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu životne sredine Novi Sad, a tiče se svih bordurnih linija u parternom delu parka sa sadnicama šimšira. Izvršeni radovi su obavljeni stručno i po pravilima hortikulturne struke.