Pre dve nedelje sa skupa poljoprivrednih proizvođača, lokalnoj samoupravi je upućen zvaničan dopis u kojem se traži zajednički sastanak radi dogovora o uslovima, raspodeli i ceni državnog zemljišta koje će biti izdavano u zakup.

Kako nisu dobili odgovor od lokalne samouprave poljoprivrednici su se okupili ispred zgrade opštine, a tim povodom Ladislav Tomić, pokrajinski poslanik i predsednik Pokrajinskog odbora za poljoprivredu, rekao je:

– Mi smo sasvim dobronamerno hteli da porazgovaramo sa predstavnicima lokalne samouprave i da vidimo kakvi su im planovi i da li je na tom polju išta urađeno. U slučaju da je nešto urađeno, hteli smo da nas obaveste o tome. Ukoliko još uvek ništa nije pokrenuto po tom pitanju, želeli smo da nas saslušaju i da naše mišljenje uvaže prilikom formiranja i samog rada komisije.

Do sastanka nije došlo jer su predstavnici lokalne samouprave, prema rečima Tomića, odbili da prime sve zainteresovane poljoprivrednike već su predložili sastanak sa jednom manjom delegacijom. Taj predlog su poljoprivrednici odbili, a Miloš Šibul, pokrajinski poslanik, ističe:

– Ovo je još jedan dokaz kako sve nas poljoprivrednike tretiraju, a mi smo ti koji hranimo državu. Stalno se spominju neke fabrike i investitori, a mi smo jedna velika fabrika. Na osnovu toga trebalo je da održe sastanak, da čuju narod koji obrađuje tu zemlju i koji od toga živi.

Posle kratke rasprave sa poljoprivrednicima, Imre Kabok, član Opštinskog veća, je izjavio:

– Uvek smo bili otvoreni i spremni da se odazovemo bilo čijem zahtevu kada znamo kome se obraćamo. Otvoreni smo bili i da razgovaramo i razmenimo informacije, ali nismo spremni na nešto dugo, a to je na ispostavljanje ultimatuma. Na to ni ja, a verujem ni lokalna samouprava nije spremna. Zbog svega toga je ovako tekao ceo ovaj današnji razgovor.

Stav lokalne samouprave izneo je i Ljuban Sredić, načelnik Opštinske uprave, koji je dodao:

– Opština je preko svojih komisija zadužena da sprovodi Zakon o poljoprivrednom zemljištu i u delu koji se odnosi na davanje u zakup i u svim ostalim delovima kojih ima mnogo. Uprava je dužna da sprovede i poštuje taj zakon i instrukcije ministarstva u kojima su utvrđeni postupak, rokovi i sve ostalo. Opština nema puno slobode u odlučivanju osim u nekoliko stvari, sve ostalo ide uz saglasnost Ministarstva. Mi moramo doneti program do 31. marta, da prvu licitaciju održimo najkasnije do 1. juna i to su rokovi koje moramo ispoštovati.

Nakon neuspelog dogovora i ne odžavanja sastanka, poljoprivrednici su se razišli, ali su najavili ponovni dolazak pred opštinu. Kada će to biti i na koji način, dogovoriće se naknadno.