Dečje odeljenje Opšte bolnice u Kikindi danas je opremljeno vrednim i za rad Odeljenja značajnim medicinskim aparatima, zahvaljujući donaciji Sabora Srba iz Kanade, u vrednosti od 8,5 hiljada evra.

Humanitarna organizacija naših iseljenika koji žive u Kanadi prikupljenim sredstvima obezebdila je vrednu donaciju, pa su za Dečje odeljenje kikindske Opšte bolnice kupljeni važni aparati: pacijent monitor, ekg aparat, holter sistem za pritisak sa računarom i dva inhalatora.

„Pacijent-monitor je aparat koji će nam pomoći da kod životno ugrožene dece pratimo sve vitalne parametre i prepoznamo i uočimo bilo kakav poremećaj. U porastu je visoki krvi pritisak i svakako će nam ovi aparati pomoći da što pre detektujemo problem, postavimo dijagnozu i što pre započnemo lečenje”, kaže dr Dragica Mitrić načelnica Dečjeg odeljenja Opšte bolnice u Kikindi.

Zahvaljujući na Dečjem odeljenju kikindske Bolnice obezbeđuje se i bolja zdravstvena zaštita dece i omladine na teritoriji Opštine.

„Ove godine na red je došla Opšta bolnica u Kikindi, tačnije Dečje odeljenje, i ovo je standardna oprema za pedijatriju. Svake godine u februaru Humanitarna organizacija naših iseljenika koji žive u Kanadi organizuje bal i na tom dobrotvornom balu skuplja se dobrotvorni prilog. U dogovoru sa lekarima Bolnice, bira se oprema koja je neophodna za odeljenje i tu opremu mi isporučujemo”, naveo je Negoslav Đaja iz Firme “Hapel”.

Zahvaljujući na Dečjem odeljenju kikindske Bolnice obezbeđuje se i bolja zdravstvena zaštita dece i omladine na teritoriji Opštine.

Izvor: rtv