Kikindska Opštinska uprava uputila je obaveštenje svm preduzetnicima, pravnim i fizičkim licima koji se bave prodajom poljoprivrednih proizvoda na pijacama, da su u obavezi da obezbede potvrdu da ti proizvodi ne dolaze sa poplavljenih područja.

Na taj način, prodaja poljoprivrednih proizvoda i na pijacama u Kikindi i na teritoriji Opštine biće biće iskontrolisana shodno dopisu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

To praktično znači da su svi oni koji stavljaju u promet poljoprivredne proizvode na pijacama ili u trgovinskim radnjama, dužni da poseduju i potvrdu o poreklu proizvoda. Na teritoriji opštine Kikinda potvde izdaju Opštinska uprava i mesne kancelarije u seoskim mesnim zajednicama. Kako saznajemo, za dobijanje potvrde nije potreban nikakav dokument kojim bi se dokazivalo pravo vlasništva već podnosilac zahteva daje Izjavu, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da je roba na tezgama sa lokalnog područja. Potvrde se izdaju odmah, a naknada za izdavanje se neće naplaćivati.

Tek narednih dana treba očekivati da prodavci na pijaci obezbede neophodne potvrde, a kontrolu poljoprivrednih proizvoda i izdatih potvrda obavljaće Fitosanitarna inspekcija. Posebnu vrstu kontrole obavljaju i sami kupci, uzdajući se u sopstvenu procenu prilikom kupovine, kao i u – korektnost prodavaca.

Izvor: RTV