U Mesnoj zajednici Rusko Selo u narednom periodu realizovaće se projekat koji se odnosi na zaštitu od poplava. Partneri su opština Kikinda i rumunski grad Rešica.

– Sve neophodne predradnje su završene. Poptpisan je ugovor o kupovini bagera, a otvaranje ponuda za izvođača radova, kopanje kišnih kanala obavljeno je u ponedeljak. Najpovoljniji od tri ponuđača dobiće posao, tako da očekujem da već krajem juna počnemo sa obnovom kanalske mreže i propusta u većini ulica u Ruskom Selu. Na taj način meštani će biti zaštićeni od većih poplava – kaže Imre Kabok, predsednik mesne zajednice Rusko Selo.

Plan je da se uredi više od 15 kilometara kanalske mreže u Ruskom Selu, kao i propusti te da se izgrade ustave odnosno objekati na prilaznim kanalima prema selu.

– Vrednost projekta je 409 hiljada evra, 60 hiljada evra utrošiće se na kupovinu bagera tačnije mašine koja će služiti da se kanalska mreža održava, dok će 30 miliona dinara koštati radovi. Padavine do 100 litara po kvadratnom metru ni sada ne predstavljaju problem za meštane i objekte u Ruskom Selu, ali nekoliko godina unazad padavine su 150 litara po kvadratnom metru što nam je zadalo muke, kao i kada je u roku od mesec dana palo 500 litara kiše po kvadratu. Na ovaj način spremamo se za ovakve padavine – kaže Kabok.

Ipak, najneophodnija je dobra saradnja sa građanima koji moraju održavati kanale prohodnim.

– Rusko Selo ima oko hiljadu domaćinstava i samo na jednom mestu uočeno je da je propusni kanal zatrpan građevinskim šutom. Prijatno sam iznenađen s obzirom na to na kaklve smo slučajeve nailazili ranije – objašnjava Kabok.

Ovih dana završeno je uređenje centra sela prilikom kojeg su pomagali korisnici Fonda solidarnosti. Napravljeno je 120 kvadrata staza od behatona sa ivičnjacima, postavljene su klupe, kante za otpatke, posejana je trava. Sredstvima mesnog samodoprinosa ove građevinske sezone urediće se zgarda Doma kulture.

Izvor: dnevnik
Foto/ilustracija: RTV