U Kikindi sekli stabla zbog „bezbednosti građana”

0
2

Inspekcija za zaštitu životne sredine dobila je, krajem prošle sedmice, prijavu od JP „Gradsko zelenilo i pijace”, da se u ulici Generala Drapšina odlomila grana koja je pala na trotoar, i da hitnom intervencijom mora biti uklonjena.

Pored tog stabla, koje je moralo da se ukloni jer nije imalo ravnotežu, danas su u „Gradskom zelenilu” preduzeli seču i dva susedna celtisa jer predstavljaju opasnost za bezbednost građana, rekla je inspektorka iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Biljana Kosančić.

– Stabla koja su posečena bila su nakrivljena i predstavljala su opasnost za prolaznike. Drvorered u ovoj ulici je star, i generalno zdravstveno stanje drveća je narušeno. Iako je ovaj drvored značajan za naš grad, pojedina stabla moraju biti posečena, na to su upozorili i stručnjaci koje je angažovala „Direkcija za izgradnju grada” – rekla je Kosančić i dodala da su u pitanju samo mere predostrožnosti, kao i da će ulica Generala Drapšina već će sutra biti prohodna za saobraćaj.

Izvor/foto: radiokikinda