Nov trotoar u ulici „dr Zorana Đinđića”

0
2

Započeti su radovi na sanaciji trotoara u ulici dr Zorana Đinđića.

trotoar-dr-zorana-djindjica

Sanacija trotoara obuhvata radove na uklanjanju starog sloja asfalta koji je činio trotoar i postavljanje novih prefabrikovanih betonskih elemenata (ploče 30x30cm). Radovi na sanaciji pešačkih staza u ulici dr Zorana Đinđića će se obaviti u celoj dužini ulice sa obe strane.

Izvođač radova na sanaciji trotoara je „Tehnobor“ doo iz Kikinde. Ukupna vrednost radova je 8.172.780,00 dinara, a osnovu potpisanog ugovora o izvođenju radova na održavanju i sanaciji trotoara u Kikindi, a nakon sprovedenog postupka javne nabavke br. 8-10/2014.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljaće angažovano lice JP Direkcije.
Po završetku ovih radova pristupiće se sanaciji pešačkih staza u delu ulice Đura Jakšića, ispred objekta Bolnice.