Za dve godine u Bašaidu prvi vetropark u Srbiji

0
3

Kao što je prethodno najavljeno od strane predstavnika francuskog investitora, odnosno privrednog društva IEL OIE BALKAN RENEWABLE ENERGY, opština Kikinda će za nekih dve godine imati priliku da se ponosi jednim od prvih vetroparkova koji će biti izgrađen u Bašaidu.

kikinda-vetropark-francuzi-1377293546-356389

Uzimajući u obzir značaj ovog projekta za opštinu Kikinda i kompleksnost same procedure u pogledu obezbeđivanja neophodnih dozvola i saglasnosti od organa različitih nivoa vlasti u skladu sa predloženim projektom, vetropark će zauzimati površinu od oko 469 ha, nalaziće se na ulazu u Kikindu odnosno između naseljenih mesta Bašaid i Banatska Topola, sadržaće 24 vetrogeneratora, čija će pojedinačna instalisana snaga iznositi oko 2MW, što će činiti celokupnu instalisanu snagu vetroparka od oko 48 MW,rekao je Nemanja Đukić, član Opštinskog veća zadužen za privredu i energetsku efikasnost.

– Vrednost projekta je oko 70 miliona evra, što će svakako biti jedna od većih investicija gledajući Republiku Srbiju u celini. Vetrogeneratori prema planu će dostizati maksimalnu visinu od 175 metara, odnosno visina stuba će biti 125 metara dok će poluprečnik elise iznositi 50 metara, što će svakako predstavljati impozantnu građevinu po kojoj će opština Kikinda svakako postati prepoznatljiva,naglasio je Đukić.

Takođe, pored ovog projekta u vezi eksploatacije energije vetra, uporedo intezivno radimo na realizaciji projekata u pogledu iskorišćavanja geotermalnih voda, solarne energije kao i izgradnje postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije na bazi biomase. Nadam se da ćemo uskoro imati priliku da se pohvalimo i realizacijom ovih projekata što će svakako Kikindu svrstati u red retkih opština maksimalno posvećenih iskorišćavanju obnovljivih izvora energije,dodao je Đukić.