Prikupljeni slatkiši na humanitarnoj žurci

0
15

Crveni krst Kikinda, u skladu sa svojim principima i svojom misijom radi na vaspitanju i motivisanju dece i omladine u duhu humanizma, tolerancije, prijateljstva i uzajamne solidarnosti.Snaga organizacije Crvenog krsta je u zavidnom broju mladih edukovanih kadrova posvećenih humanitarnoj misiji organizacije.Rad sa podmlatkom i omladinom, kao i ukupne aktivnosti mladih volontera sadržani su u svim segmentima plana rada, jer mladi aktivno učestvuju u realizaciji svih tradicionalnih aktivnosti, rekla je Ivona Ač predsednica Omladinske terenske jedinice.

– Naša omladinska organizacija broji više od 200 aktivnih volontera i samo smo u prethodnoj godini imali više od 150 akcija pretežno humanitarnog karaktera.Prošle nedelje smo na humanitranoj žurci u klubu “Pazzia”sakupili više od 30 kg slatkiša koje ćemo podeliti dečjem odeljenju kikindske bolnice i korisnicima “Naše kuće”.

Program Crvenog krsta sprovodi se kroz različite aktivnosti u svim osnovnim i srednjim školama, na Višoj školi i Fakultetu. Program realizuju mladi s mladima ili stručne osobe osposobljene za određene aktivnosti.Crveni krst Kikinda ima izuzetno dugu tradiciju još 1953. godine postojala je terenska jedinica Crvenog krsta Kikinda, sastavljena od srednjoškolaca koji su realizovali program i aktivnosti danas ima 7400 članova što predstavlja najbrojniju organizaciju mladih na ovom području.