Opštinsko veće i Sekretarijat za zaštitu životne sredine nisu odobrili zahtev Opštinskog udruženja preduzetnika u kome se traži da se muzika u letnjim baštama ugostiteljskih objekata emituje i posle ponoći.

Muzički sadržaji mogu da se emituju samo do ponoći, bez obzira na propisano radno vreme u letnjim baštama ugostiteljskih objekata, a to važi i za unutrašnjost ugostiteljskih objekata pri otvorenim vratima i prozorima, javne površine i druge otvorene prostore.

– Održali smo sastanak u cilju usaglašavanja opštinskih propisa u vezi radnog vremena ugostiteljskih objekata i propisa iz oblasti zaštite od buke u vezi emitovanja muzike u ugostiteljskim baštama. Na sastanku su bili predstavnici Policije, Suda i Sekretarijata za zaštitu životne sredine i jednoglasno smo odlučili da emitovanje muzike u baštama ugostiteljskih objekata bude i dalje do 24 sata, odnosno do ponoći. Razlog je jer je glasna muzika najčešći predmet prijava Inspekciji za zaštitu životne sredine i Policijskoj upravi za remećenje javnog reda i mira – kaže Miodrag Bulajić, član Opštinskog veća zadužen za mala i srednja preduzeća i zaštitu životne sredine.

Ovu Odluku prokomentarisao je i Siniša Pašić, predsednik Opštinskog udruženja preduzetnika:

– Mi smo istakli da u drugim gradovima bašte rade i do dva, tri sata posle ponoći i da bez muzike nema ni svrhe držati bašte ispred kafića, kao i da će ukidanjem rada doći i do smanjenja broja zaposlenih u ugostiteljskim objektima. Razočaran sam ovom Odlukom.

U slučaju nepoštovanja ove Odluke novčane kazne za pravna lica su do milion dinara, za preduzetnike do 250 hiljada , za odgovorno lice u pravnom licu do 75 hiljada dinara.

Izvor: radiokikinda