Uputstvo za roditelje za polaganje završnog ispita (male mature)

0
19

Sve što bi kao roditelj da znate o polaganju završnog ispita, odnosno male mature.

 • Završni ispit polažu svi učenici osmog razreda;
 • Završni ispit se polaže tri dana – prvog dana se polaže srpski, odnosno maternji jezik, drugog matematika, a trećeg dana kombinovani test;
 • Učenici imaju obavezu da pre pristupanja ispitu sa odeljenjskim starešinom blagovremeno provere tačnost svojih ličnih podataka i podataka o uspehu tokom školovanja u bazi podataka;
 • Učenici treba da dođu u školu u 9:15 časova sva tri dana polaganja ispita;
 • Na ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i na ispit na kome se polaže kombinovani test učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku i gumicu;
 • Na ispit iz matematike učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar;
 • Na ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, digitrona, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit;
 • Na ispitu nije dozvoljen razgovor među učenicima;
 • Učenicima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit pre 10:45 časova i u periodu od 11:45 do 12:00 časova;
 • Učenici mogu biti udaljeni sa ispita u slučaju nepoštovanja pravila i uputstava dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen sa testa će dobiti nula bodova na tom testu;
 • Roditeljima odnosno starateljima je zabranjeno da bez posebnog odobrenja budu u školi za vreme polaganja završnog ispita;
 • U slučaju nepredviđene sprečenosti učenika da pristupi polaganju završnog ispita, roditelj odnosno staratelj je u obavezi da to prijavi odeljenjskom starešini do 9:00 časova na dan polaganja;
 • Učenike na bolničkom ili kućnom lečenju roditelji odnosno staratelji prijavljuju odeljenjskom starešini najkasnije jedan dan pre polaganja završnog ispita; učenici polažu završni ispit u prostoru koji odgovara njihovom zdravstvenom stanju;
 • Posle objavljivanja privremenih rezultata učenici imaju pravo uvida u svoj test, a zajedno sa roditeljem ili starateljem i pravo prigovora školskoj komisiji ukoliko smatraju da su oštećeni.

Mole se roditelji, odnosno staratelji da:

 • Vode računa da učenici doručkuju i popiju vodu pre početka završnog ispita
 • Provere da li su učenici poneli potreban pribor za rad i đačku knjižicu.
 • U proveri rezultata za pojedinačnim testovima na završnom ispitu roditelji, odnosno staratelji učenika treba da imaju jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na testovima i načinu bodovanja.

Na osnovu Pravilnika o izmeni pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 1/14), u kome je utvrđen udeo pojedinačnih testova u ukupom broju bodova na završnom ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može da ostvari iz srpskog, odnosno maternjeg jezika najviše 16 bodova, iz matematike najviše 16 bodova i na kombinovanom testu najviše 8 bodova.

Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka. U skladu sa Uputstvom za pregledanje, u potpunosti tačno rešen zadatak računa se kao 1, a delimično tačno rešen zadatak (kada je to predviđeno Uputstvom) računa se kao 0,5.

Bodovi koje je učenik ostvario izračunavaju se tako što se ukupan broj tačno rešenih zadataka na testu množi odgovarajućim koeficijentom i to:

 1. za srpski, odnosno maternji jezik i matematiku koeficijent je 0,8
 2. za kombinovani test koeficijent je 0,4

To znači da će učenik koji tačno reši svih 20 zadataka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika moći da ostvari 16 bodova, što važi i za test iz matematike, dok će učenik koji tačno reši svih 20 zadataka na kombinovanom testu moći da ostvari 8 bodova. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova na testu, tj. preračunat rezultat na testu.

Izvor: zelenaučionica