Pojačane kontrole rada domova za stare, kao i već naloženo zatvaranje pojedinih nelegalnih domova ponovo su stavile u prvi plan uvek aktuelnu temu adekvatnog smeštaja, odgovarajuće medicinske nege i validnog ugovora za smeštaj starih osoba u legalne, kompetentne institucije.

gerontoloski dom, kikinda_660x330

Kako jer najavio ministar Aleksandar Vulin, u narednom periodu biće pojačane i kontrole domova za smeštaj starih koji rade sa dozvolom. Na teritoriji opštine Kikinda nije registrovan ni jedan privatni objekat doma za stare, a u okviru Gerontološkog centra postoje dva objekta – stari i novi dom, sa ukupnim kapacitetima za oko 180 korisnika.

Novi dom, kao namenski objekat izgrađen je po najvišim standardima koji obezbeđuje sve normative prostora, opreme i kadrova za kvalitetan život i boravak 60 korisnika. Ovaj dom je otvorenog tipa, a korisnici sami snose troškove boravka.

U zavisnosti o tipu korisnika, cena boravka na mesečnom nivou je od 33 do 35 hiljada dinara. Direktorka kikindskog Gerontološkog centra je trenutno na godišnjem odmoru, pa nismo bili u prilici da dobijemo izjavu, a prema rečima samih korisnika, kvalitet života u domu je na visokom nivou.

Za budžetske korisnike na raspolaganju je objekat Starog doma. Svakodnevna briga za više od stotinu korisnika ne znači samo pružanje odgovarajućeg smeštaja, ishrane, higijene i zdravstvene zaštite već i obogaćivanje svakodnevnog života.

Opštu zdravstvenu zaštitu, medicinsku negu i rehabilitaciju pružaju lekar opšte prakse, lekari specijalisti kao konsultanti, medicinske sestre, fizioterapeut i negovateljice. Takođe, od januara ove godine, u kikindskoj Opštoj bolnici počelo je sa radom i Odeljenje za palijativno zbrinjavanje,kao i služba za produženo lečenje i negu.

Ustanove socijalne zaštite na ozbiljnom su ispitu u svakodnevnom uspešnom ispunjavanju svoju funkcije, kako bi se na što kvalitetniji načini izašlo u susret pojedincu i porodici u rešavanju problematike koje su donele bolest, starost, zavisnost od medicinske nege i pomoći. Naravno, od inspekcijskog nadzora do značajnijih ulaganja, država i u ovoj oblasti mora biti ažurnija.

Izvor: rtv