Od početka godine, Centru za socijalni rad u Kikindi prijavljeno je 39 slučajeva nasilje u porodici.

nasilje u porodici

Najčešće žrtve su žene i deca, tvrdi direktor ove ustanove Radislav Ivetić. Istovremeno, skoro da nema dana da se Centru za podršku ženama ne javi neka od ugroženih žena.

– Porast nasilja je evidentan, kazne su blage, nema „Sigurne kuće”. Sve ovo nasilnicima daje pouzdan znak za maltretiranje žena i dece. Ni sporazum o zajedničkom delovanju za zaštitu žrtava nasilja u porodici, koji su potpisali sud, tužilaštvo, opština, škole, mediji, Dom zdravlja, policija i Centar za socijalni rad nisu sprečili porast nasilja. I direktor Centra za socijalni rad i Marija Srdić iz Centra za podršku ženama slažu se da je neophodna Sigurna kuća za žrtve nasilja.

Oni poručuju ugroženima, a posebno ženama koje imaju malu decu da bez ustručavanja potraže zaštitu od mobilnog tima Centra za socijalni rad ili Centra za podršku ženama. U slučaju visokog rizika za sopstvenu i bezbednost dece, apeluju da žrtva uvek prvo pozove policiju.