Smanjenje plata u javnim preduzećima do 30 odsto!

0
2

Sa jučerašnje Sednice Veća opštine Kikinda, a usled lošeg stanja u budžetu, medijima je upućeno saopštenje o predloženim vanrednim merama, smanjenju plata u lokalnim javnim preduzećima do 30 odsto, kao i odluka o zabrani preuzimanja bilo kakvih novih obaveza svih budžetskih korisnika.

opstina-kikinda

S obzirom na smanjeno ostvarenje prihoda u budžetu opštine Kikinda u 2014. godini i nemogućnosti ispunjavanja dospelih obaveza – navodi se u Saopštenju – Opštinsko veće je razmatralo Informaciju o uvođenju vanrednih mera kod budžetskih korisnika, počev od avgusta.

Ta odluka podrazumeva smanjenje plata za 30 odsto u kikindskim javnim preduzećima „Direkcija za izgradnju grada”, JKP „6. Oktobar”, JP OSA i kikindskoj „Toplani”, dok će u JP „Javna agencija za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda” plate od avgusta biti niže za 20 odsto. Isplata minimalnih zarada najavljena je u javnim preduzećima „Gradsko zelenilo i pijaca”, „Autoprevoz” i JP „Informativni centar Kikinda”.

Takođe, pomenutom Odlukom opštinskog Veća u Kikindi, zabranjuje se svim budžetskim korisnicima budžeta opštine Kikinda preuzimanje bilo kakvih novih obaveza. U suprotnom, navodi se u informaciji, opština Kikinda će preduzeti adekvatne mere kojim će sankcionisati takvo ponašanje.

Članovi kikindske, lokalne Vlade usvojili su i informaciju o obustavi finansiranja dnevnica za službeno putovanje u zemlji i naknada troškova putovanja za dolazak i odlazak sa rada na teritoriji grada Kikinda.

Na 26.sednici Opštinskog veća donet je zaključak kojim se zadužuje predsednik opštine Kikinda da „u cilju sprovođenja postupka usklađivanja kolektivnih ugovora javnih preduzeća, javne agencije, javnih ustanova i Opštinske uprave sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama zakona o radu, otkaže sve kolektivne ugovore i u roku od 15 dana od dana podnošenja otkaza pokrene postupak pregovaranja radi zaključenja novih kolektivnih ugovora.”

Tokom dana iz kikindskih javnih preduzeća bar zvaničnih informacija na ove odluke nije bilo.

Izvor: rtv