Fotografije su preuzete sa zvaničnog sajta Sportskog centra „Jezero” – Kikinda.