Piramide otpada

0
13

„Piramide otpada” priča neispričanu priču o planiranom zastarevanju (namerno skraćenje života proizvoda), gde proizvođači garantuju potražnju potrošača sijalica. Teorija da su se vodeći proizvođači obične sijalice urotili da zadrže životni vek svojih sijalica daleko ispod svojih realnih tehnoloških mogućnosti, pa na taj način oni obezbeđuju kontinuiranu potražnju za više sijalica i stoga, dugoročnu dobit za sebe.

Odvojte sat vremena i pogledajte ovaj dokumentarac!